HOŞ GELDİNİZ καλωσόρισμα

8 Ağustos 2013 Perşembe

Karar Destek Sistemlerinin İşletmelere Sağladığı Yararlar

Karar Destek Sistemleri


Yazar : İslam ZEYTİN
TEKNOİZCİ


KARAR DESTEK SİSTEMLERİ    Bir  İngiliz Atasözü  şöyle der “ Varacağı limanı bilmeyen yelkenli için hiçbir rüzgar elverişli değildir.

Bu yazımızda  Karar Destek Sistemlerinin iş dünyasına  nasıl bir katkı sağladığını ne gibi  yenilikler sunduğunu ve başarılı bir işletme olma yolunda nasıl bir işlevi olduğundan söz etmeye çalışacağım.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki  işletme hayatında kimler  ne zaman, ne için ve nasıl karar verme ihtiyacı duyar. Bu sorulara cevap vermeliyiz ki Karar Destek Sistemlerinin işletme yaşamındaki önemini kavrayıp anlayabilelim.


Karar Alma: Belirli bir problem karşısında bu problemin çözümü için var olan eylem seçeneklerinden en uygun olanının seçilmeye çalışıldığı bir süreçtir.

Karar verme seviyeleri üç şekilde sınıflandırabiliriz.

1-    Stratejik Karar Verme Seviyesi (Stratejik Planlama)
2-    Taktik Karar Verme Seviyesi (Yönetsel Kontrol)
3-    Operasyonel Verme Seviyesi (Operasyonel Konrol)

 Stratejik Kararlar-Üst Yönetim , Taktik Kararlar – Orta Seviye  Yönetim ve Operasyonel Karalar – Alt Seviye Yönetim tarafından verilmektedir

 Görüldüğü gibi işletmelerde karar verme mekanizmaları her biri farklı seviyelerde olan yöneticiler tarafından işletilmektedir.

İşletmelerde yöneticilerin görevi: Yöneticiler Personel , malzeme, makine, para ve bilgi kaynakların en iyi  şekilde yönetip kullanma ihtiyacı duyarlar.Bu kaynakları kullanırken ve yönetirken her bir yöneticinin  ihtiyaç duyduğu bilgiler ve verdikleri kararların sorumlulukları da farklıdır.

Karar verme kademesinde olan yöneticiler için işletme ve çevresinde gerçekleşen olayların hepsi birer karar değişkenidir. Özellikle karar vericilerin yani yöneticilerin işletme ile ilgili kararlar verirken , işletmenin geleceğinin olumsuz etkilenmemesi için çok dikkatli olmalıdırlar. Yapılacak herhangi bir hata istenmeyen sonuçların oluşmasına neden olacaktır.Yöneticilerin verecekleri kararlar işletmeyi hedeflerine ulaştırabilecek doğru kararlar olması gerekir. Nasıl elimizde bir yol haritası olmadan bir yolculuğa çıkamıyorsak sağlam kararlar almadan çalıştığımız sektörde başarılı bir yola çıkamayacağımız apaçık ortadadır.
              

Yöneticiler zamanlarını en iyi şekilde değerlendirip  doğru ve zamanında karar vermek durumundadırlar. Bu doğru kararların verilebilmesi için yöneticiden organizasyonun amacını anlaması ve bu doğrultuda kendisine iletilen bilgilerden faydalanarak anlamlı kararlar vermesi beklenir

      KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN İŞLETMELERDEKİ ROLÜ


         İşletmelerde bilgi ihtiyaçları , verilmesi gereken kararlar amaçlara göre belirlenecektir .Firmanın amaç  ve kararlarının dikkate almadan bilgi ihtiyacına odaklanması yönetim ihtiyaçlarını karşılamayan bir bilgi sisteminin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

       Bazı durumlarda yöneticiler karar vermek için kendi deneyimine güvenebilse de bazı durumlarda bu güven ve deneyim tek başına yeterli olmaz .
Stratejik ve Taktik seviyede ki karar vericiler sık sık karmaşık karar ortamlarıyla karşılaşırlar belirsizlik yada risk durumlarında hızlı ve etkili karar vermeleri gerekir.Böyle bir durumda nasıl bir yol izleyeceğini bilmeyen yöneticilerin karşılaştıkları karar alma problemlerinde belirsizliği tamamen yok etmek yada olabildiğince azaltmak amacıyla doğru karara ulaşmak için Karar Destek Sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ :  Karar Destek Sistemleri yöneticilerin yönetim bilgisinde yetersiz kaldığı alanlarda yardım almak  yada yaptığı işlerde daha net  sonuç alınması için üretilmiştir

Karar Destek Sistemleri bilgisayara dayalı bir bilişim sistemi olmak üzere sistemin ana unsurları arasında veri tabanı ve model tabanının oluşturmak üzere uygun yazılım ve donanımları  barındıran bilgisayar tabanlı ve etkileşimli bir sistemdir.

Karar Destek Sistemleri karar vericilerin yarı yapılandırılmış  ve yapısal olmayan kararlar arasında karar verme işlemlerinde verileri daha iyi anlayarak daha etkin karar seçenekleri oluşturmak için alternatifleri belirleme  ve değerlendirtme işlemlerinde  yardımcı olan sistemlerdir.

                         KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN
                 İŞLETMELERE SAĞLADIĞI YARARLAR


Yöneticilere Karar Verme  Aşamasında:

Karar Destek Sistemleri(KDS) Yarı yapısal  ve yapısal olmayan kararların verilmesinde kullanılırlar.

Karar Destek Sistemleri yöneticilerin değişik kaynaklardan topladığı bilgileri düzenleyerek bilgileri analiz ederek ve özetleyip değerlendirilmesine yardımcı  olur.

KDS yöneticilerin bilme ve kavrama ile ilgili bilişsel yeteneklerini geliştirerek daha doğru karar vermesine yardımcı olur.

Problemin bulunması ve çözülmesine yardımcı olur.

Geleceğin planlanmasına yardımcı olur. Birden fazla bağımsız yada birbirlerine bağımlı kararlar için destek sağlayabilirler.

Yönetici piramidinin en üst noktasındaki yöneticiden en alt kademesinde yer alan yöneticilere kadar geniş bir alana hizmet verir.

Tek tek kullanıma destek verebildiği gibi gruplara da destek verebilir.

Bütün düzey yöneticiler için gerektiğinde düzeyler arası entegrasyon sağlayarak karar verme desteği sağlar.

Karar alma  sürecinin  tüm evrelerinde rol alır.

Karar destek sistemlerinin hedefi karar vericiye  en uygun çözümü önermektedir.
  


Kullanım Aşamasında :

Kullanılması kullanıcının kontrolü altındadır.

Yöneticinin yerine geçmekten ziyade karar vermesine yardımcı olur.

Model kullanılır, veri ve model tabanlarına erişimlidir

Değişen şartlara uyum sağlayabilirler.

 Kullanıcıya  karar değişkenleri üzerinde ekleme çıkarma değiştirme ve yeniden  yapılandırma yetkisi sunarlar.

Kullanımları kolay oldukları için uzmanlardan  yardım almadan  yada çok az yardım alarak kullanılabilirler.


İşletmenin Performansına Yönelik Yararları:

Karar Destek Sistemlerini kullanan firmalar kullanmayanlara oranla daha avantajlıdır.

Karlılık daha yüksektir ve  daha kararlıdır. Zaman içide daha az değişiklik gösterir.

Kara ulaşma süresi daha çok kısalır .Daha fazla alternatif göz önünde bulundurulur.

Sınanan alternatiflerin sayılarındaki artışlar ile en uygun çözüme ulaştırır.

İşletmenin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Beklenmedik durumlarda yada riskli durumlarda nasıl davranılacağı hakkında yol gösterir.

Yeni anlayışların geliştirilmesine öğrenilmesine vesile olur.

Daha etkin takım çalışması, daha iyi kontrol ,daha etkin haberleşme sağlar.

Anında analiz yeteneğiyle  hızlı kararlar sunarak zamandan tasarruf sağlar.

İşetmenin en iyi şekilde analiz edilerek maliyetten tasarruf edilmesini sağlar.

Veri kaynaklarını en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

Çıktılarda ve verimlilikte artış sağlar.

Hata yapma olasılığını azaltmak suretiyle kalitede artış sağlanır.

Kıt olan uzmanlık bilgilerinin elde edilmesini sağlar.

Üretim ve hizmetlerde esneklik sağlar.

Güvenilirlikte artış sağlar.


Finansal Açıdan Karar destek Sistemlerinin yararları:

Satın alma ve satıcı seçme işlemlerinde yardımcı olur.

Pazarlama kampanyalarının seçilmesine yardımcı olur.

Kariyer seçimi yaparken yardımcı olur.

Bir çalışanın performansını belirlerken yardımcı olur.

Yatırım alternatiflerinin  analiz edilmesine yardımcı olur.

İşletmenin tüm fonksiyonlarında kullanılabilme  ve yardımcı olma özelliğine sahiptir.

Karar destek sistemleri  güçlü dinamik iş puan tablosu oluşturma ,  çözümleme ve raporlama araçları ile işletmenin analiz edilmesine ve problemin en iyi şekilde çözülmesine yardımcı olur.
  

SONUÇ

İşletmeler  optimum maliyet ile en iyi performansı yakalayarak  kaliteli hizmet sunup en zirveye yerleşmek isterler. İşletmelerdeki  karar vericiler personel , malzeme , makine, para ve bilgi kaynakları en iyi  şekilde yönetip kullanarak işletmelerini en iyi şekilde yönetmek isterler. Ancak  işletmedeki faaliyetlerin performansı ve başarısı , işletmenin geleceğinin devamlılığını sürdürülmesi karar vericilerin  verdiği sağlam kararlar ile  isteği yerlere ulaşırlar .

İşte bu nedenle karar vericiler bu yüzden karar vericiler verdikleri kararlarda karar verirken dikkatli olmalıdır. İşletmenin geleceğinin olumsuz yönde etkilenmemesi için karar verirken hata yapmamalıdırlar.

İşletmeler her gün çeşitli olayla karşılaşırlar .Her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Kimi zaman risk içinde kimi zaman belirsizlik durumuyla karşı karşıya kalabilirler. İşte bu durumda ne yapacağını bilemeyen ani kararlar verirken nasıl davranmasını bilmeyen karar vericilerin imdadına karar destek sistemleri yetişir.

Karar destek sistemleri karar vericilere  sağladığı bilgiler ve analizlerle sağlam güvenilir kararlar vermesine yardımcı olur. Problemin tespitini sağlayan karar destek sistemleri problemin bütününe yönelik çözüm olmasa bile bütünün tamamına bakıldığında en uygun etkili çözüm yoluna ulaştırdığı görülür.


Karar destek sistemleri;  işletmenin tüm fonksiyonlarında ,tüm karar  verici yöneticiler tarafından kolay bir şekilde kullanılma olanağı sağlar. İşletmenin yönetim bilgi eksikliği olan alanların tespitinde yardımcı olur. İşletmenin tüm kaynaklarını en iyi şekilde optimum maliyetle yönetilerek maliyetten tasarruf sağlayarak daha kaliteli daha etkili hizmet sunarak  kendinden emin güvenilir bir işletmenin var olmasına yardımcı olur. Hangi iştirakçilerle çalışılacağını kimlere nasıl satış yapılacağının ve personellerin kriterlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak Karar Destek sistemlerini kullanan işletmeler  karar destek sistemlerini kullanmayan işletmelere göre daha kaliteli daha güvenilir daha iyi hizmet sunan daha çok performans sağlayan daha çok karlı  ve başarılı işletmelerdir.


 Yazarın diğer haberlerine ulaşmak için: İslam ZeytinHiç yorum yok:

Yorum Gönder

En Çok Okunanlar

Etiketler

3G (2) adobe (4) adsl (2) akıllı telefon (40) Amazon (3) android (34) android market (4) Angry Birds (2) Anonymous (3) antivirüs testi (3) Apple (74) application (2) Asus (9) Avea (4) Bilgisayar (13) bilim (42) bilimadamları (13) bim (1) Bing (1) board (1) browser (18) BT (2) Burn (3) CeBIT (2) cep telefonu (75) chrome (13) CISCO (1) CNN (1) Codec (1) da vinci (1) Dell (4) dijital (4) domain (6) donanım (151) doodle (2) download (4) e- mail (8) e-book (2) ege üniversitesi (1) eğitim (38) einstein (1) enerji (4) explorer (1) facebook (63) FIFA (5) fiber (3) fiber ağ (1) fibernet (2) firefox (12) fizy (1) Fotoğraf (10) fotoğraf makinesi (7) fullyfollowme (2) Galaxy Note (5) gmail (4) Google (56) Google Earth (3) google play (8) google+ (8) gsm (3) güvenli internet (19) güvenlik açığı (5) güvenlik tehditi (10) hacker (7) harddisk (4) hotmail (3) HP (12) HTC (3) IBM (1) IEEE (1) iletişim (12) index (1) instagram (6) intel (5) internet (122) internet explorer (8) internet explorer 9 (5) iOS (11) İpad (13) iPad 3 (5) iphone (39) iPhone 4S (1) iPhone 5 (9) İslam ZEYTİN (43) istanbul (3) iTunes (3) kamera (12) KeepVid (2) kitap (4) klavye (2) Laptop (2) Led (4) Led TV (2) LG (9) linkedin (2) Mac (8) marc zuckerberg (2) microsof office 2010 (3) Microsoft (52) Microsoft Security Essentials (2) mobil (101) Motorola (2) mozilla (4) MS (1) MSI (2) müzik (4) Nasa (8) nikon (3) Nintendo (2) nokia (15) Notebook (3) Numara taşıma (1) ODTÜ (4) Ofis (4) operatör (6) oyun (72) oyun köşesi (3) oyuncak (2) padfone (2) Pahalı İnternet (1) panasonic (1) para (3) Pardus (1) PC (8) Pepee (1) Pil (10) Ping (1) Playstation (7) programlama (6) projeksiyon (1) rasat (1) Raspberry pi (3) Rekabet (6) reklam (25) sağlık (14) Samsung (49) Samsung Galaxy (13) Sık Sorulanlar (42) Siber Saldırı (5) sim (5) Sinema (3) skype (15) smart tv (3) sms (3) sony (17) sosyal medya (73) Steve Jobs (3) SUPER 8 (1) suriye (1) şifre (7) Tablet (23) tarayıcı (6) tarih (2) tasarım (3) tehlike (23) Teknoloji (50) telefon (7) Televizyon (4) Tivibu (1) toolbar (1) Toshiba (4) ttnet (14) turkcell (21) türkiye (75) türktelekom (4) tv (12) twitter (21) ultrabook (7) usb (3) uydu (12) uygulama (38) uzay (17) üniversite (30) ürün inceleme (48) Vadofone (7) Vaio (1) Video indirme (5) virus (10) vitamin (1) VLC Media Player (1) Web (5) web kamera (1) web sitesi (8) webcam (1) Wii (3) Windows (37) Windows 8 (44) windows xp (2) X Box (5) yahoo (3) Yama (1) yandex (8) yaşam (2) yazı dizisi (9) yazılım (116) yeni ürün (6) Youtube (17) zararlı (3) Zuckerberg (3) Ελληνική ειδήσεις (5)